• Auteur de la photo : Yamaguchi Yoshiaki
  • Lieu : lieu inconnu