• Auteur de la photo : Atsushi Tsubota
  • Lieu : lieu inconnu