• Auteur de la photo : Xiao Qingming
  • Lieu : lieu inconnu