• Auteur de la photo : Gian Marco Anzellotti
  • Lieu : lieu inconnu