• Auteur de la photo : Xu Zheng
  • Lieu : lieu inconnu